భారతదేశంలో లింగం మరియు పేరును ఎలా మార్చుకొవాలి

మన ట్రాన్సజెండర్ స్నేహితుల ద్వారా భాగస్వామ్యం చేసిన కొన్ని వ్యక్తిగత సంఘటనలు / అనుభవాలు మినహా, పేరు మరియు లింగం చట్టపరమైన మార్పు ప్రక్రియ, మీకు మార్గనిర్దేశం చేసే పూర్తి ఆన్లైన్ వివరణ లేదు. నా సొంత వ్యక్తిగత అనుభవం నుండి నేను కొంత సమయం మరియు ఇబ్బంది కాపాడడానికి ఈ గైడ్ తయారు చేసాను. పేరు మరియు లింగాం యొక్క...

MOST POPULAR

HOT NEWS