ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

0

ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಜನರನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಘಟನೆಗಳು / ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಬದಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವದಿಂದ ನಾನು ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು. ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗದ ಕಾನೂನು ಬದಲಾವಣೆ ಮೂರು ಹಂತದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ೧. ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ ೨. ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ೩.. ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿ.

೧. ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪಡೆಯಿರಿ: ಯಾವುದೇ ನೋಟರಿಯಿಂದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು 300 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖಕ್ಕಾಗಿ ಮಾದರಿ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

೨. ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಕಟಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಫಿಡವಿಟ್ನ ನಕಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ  http://www.releasemyad.com ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಕೂಡ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ೩00 ರಿಂದ 500 ರೂಪಾಯಿವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಹೀರಾತು ಹೇಗಿರಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಲು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಇತ್ಟಿದೆನೆ.

೩. ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿ : ಅಂತಿಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು. ಗೆಜೆಟ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕೆಯಂತೆ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗೆಝೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಎರಡೋ ಗೆಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬರು ಸೂಚಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅನೇಕ ಸರಕಾರಿ / ಅರೆ-ಸರಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಗೆಜೆಟ್ನ ಭಾಗ ೪ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಗೆಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ನಾನು ವಿಧಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಲಿಂಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ / ಹಾರ್ಮನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೋರ್ಟಿನ ಆದೇಶ.

ಗೆಝೆಟ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗಾಗಿ, ಕೆಳಗಿನ ಫಾರ್ಮ್ / ಐಟಂಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

೧) ಹಂತ 1 ರಿಂದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನೋಟಾರಿಯ ಅಫ್ಫೀದವಿತ್ನ ನಕಲು
೨)  ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪತ್ರ.
೩) ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸುದ್ದಿಪತ್ರಿಕೆ
೪) ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಟೈಪ್ ಮಾಡಲಾದ ನಕಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾದ ನಮೂನೆ.
೫) ಸೀ. ಡೀ ಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಣ ಪಠ್ಯ ಎಂಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಾಗವಿಲ್ಲದೆ , ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ .
೬) ಎರಡು ಸ್ವಯಂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಾತ್ರದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಐ.ಡೀ ಪುರಾವೆಯ ನಕಲು .
೭) ಹಾರ್ಡ್ ನಕಲು ಮತ್ತು ಸೀ.ಡೀ ನಕಲು ವಿಷಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ.
೮) ಅಗತ್ಯ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಪತ್ರ (ಪೋಸ್ಟ್ / ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಗೆ “ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್” ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೂ .1400 ನಗದು)
೯) ವೈದ್ಯಕೀಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ (ಜಿಡಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ) ನ ನಕಲು.
೧೦) ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಹೊಂದಿದ ಜನರಿಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದರಿ ಪ್ರೋಫಾರ್ಮಾ (ಇದು ಕಡ್ಡಾಯವಲ್ಲ)

ನೀವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನವ ದೆಹಲಿಯ ಸಿವಿಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ / ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಬದಲಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ (ವ್ಯಾಯಾತಿಕವಾಗಿ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ). ಪೋಸ್ಟ್ / ಕೊರಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಗೆಝೆಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು http://egazette.nic.in/ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸದಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು

ಭಾರತದ ಗೆಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, http://deptpub.nic.in/ ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಫಿಡವಿಟ್, ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರತಿಗಳು, ನೀವು ಪ್ಯಾನ್, ಆಧಾರ್, ಮತದಾರ ಕಾರ್ಡ್, ಕಂಪನಿಯ ಗುರುತು ಚೀಟಿ ಮುಂತಾದ ಇತರ ಗುರುತು ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

ಈ ಗೆಜೆಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆಧರಿಸಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು ವೀ.ಟಿ.ಯೂ ಹೆಸರಿನ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಗೆಜೆಟ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ವ್ತು ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ಪಿಎಸ್: ಭಾರತದ ಗೆಝೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃತಿಕಾ ಸಿಂಗ್ (ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ) ನ 2 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ ಜನರು ಸರ್ಜರಿ ಅಥವಾ ಎಚ್ಆರ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here